WIJNGESCHENKEN
PAASGESCHENKEN
VAKANTIEGESCHENKEN
CHOCOLADEGESCHENKEN
 
SINTERKLAASGESCHENKEN
KERSTGESCHENKEN
OUD & NIEUW GESCHENKEN

De fiscus

 


Het geschenk mag een maximale waarde in het economisch verkeer hebben van 70 euro
inclusief omzetbelasting.
Het geschenk dient te worden gegeven ter gelegenheid van een algemeen erkende feestdag of St. Nicolaas.
Het geschenk dient ook daadwerkelijk op of omstreeks de algemene feestdag of St. Nicolaas aan de werknemers te worden verstrekt.
Er kan slechts éénmaal per jaar gebruikt gemaakt worden van deze regeling.
Het geschenk mag niet bestaan uit geld.
Transportkosten vallen buiten de heffing.
Uw werknemer mag geen recht hebben op het geschenk.
U moet als werkgever/inhoudsplichtige derhalve ieder jaar opnieuw de beslissing nemen of u uw werknemers in het kader van de feestdagenregeling een geschenk wilt geven.
U dient als werkgever/inhoudsplichtige bij wijze van eindheffing over de waarde in het economisch verkeer van het geschenk 20% loonbelasting te betalen.
 
Pascalweg 19  |  8071 SE Nunspeet  |  T 06 50 96 77 03 (Marc Smale)  |  E info@feestdagengeschenken.nl
Algemene voorwaarden  |  Disclaimer