WIJNGESCHENKEN
PAASGESCHENKEN
VAKANTIEGESCHENKEN
CHOCOLADEGESCHENKEN
 
SINTERKLAASGESCHENKEN
KERSTGESCHENKEN
OUD & NIEUW GESCHENKEN

Disclaimer

 

Feestdagengeschenken.nl zet zich naar alle redelijkheid in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op deze website, maar kan geen garantie geven voor juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie.

Aan de inhoud van deze site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Feestdagengeschenken.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die mocht voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze site, of uit het gebruik van informatie van deze site. Door op bepaalde links binnen de site te klikken komt u op andere sites van bijvoorbeeld leveranciers en/of klanten, waarvoor Feestdagengeschenken.nl geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.

Feestdagengeschenken.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van de site evenals de benodigde software op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

PRIVACY STATEMENT
Feestdagengeschenken.nl respecteert te allen tijde de privacy van haar on-line bezoekers. Persoonsgegevens, die door gebruikers van de site aan Feestdagengeschenken.nl worden verstrekt, bijvoorbeeld bij een informatieaanvraag, worden verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Alle gegevens die u stuurt via deze website naar Feestdagengeschenken.nl dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Zet- en prijswijzigingen voorbehouden.

 


 
Pascalweg 19  |  8071 SE Nunspeet  |  T 06 50 96 77 03 (Marc Smale)  |  E info@feestdagengeschenken.nl
Algemene voorwaarden  |  Disclaimer